กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสายัน กิจมะโน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย

เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย

กลุ่ม
20/11/2557
17 พ.ย.57 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งย้ำเตือนหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ช่วง 18-20 พ.ย.57
12/11/2557
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สั่งการแจ้งเตือน ศูนย์ปภ.เขต ๑๑ ๑๒ ๑๘
7/11/2557
ประกาศกรมอุตุนิยมวิยา ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
6/11/2557
ในช่วงวันที่ ๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก่าลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่่าที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนตัวเข้าปกคลุม อ่าวไทยและภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ท่าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนชุกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ คลื่นลมบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูง
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3313 ครั้ง